Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SALONU “HAU HAU” 

 1. Na wizytę klient zobowiązany jest przyprowadzić psa na umówioną wcześniej godzinę. Wszelkie odstępstwa winny być ustalane telefonicznie lub osobiście. Spóźnienie powyżej 15 minut może spowodować odmówienie wykonania usługi lub doliczenie opłaty. W przypadku nie wykonania usługi klient zobowiązany jest do pokrycia 50% podstawowej ceny jako opłaty za zarezerwowany czas. 
 2. Bezpłatna rezygnacja jest możliwa minimum 48h przed planowanym przyjęciem – w przeciwnym wypadku klient zostanie obciążony opłatą 50% ceny wizyty za zarezerwowany czas. 
 3. Pies powinien mieć możliwość przed wizytą załatwienia potrzeb fizjologicznych oraz nie powinien być świeżo po posiłku. Jest to ważne z punktu widzenia jego komfortu. Jeśli pies załatwi się w salonie, w wyniku czego niezbędna będzie dodatkowa kąpiel – będzie to doliczone do ceny usługi. 
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich informacji oraz uwag na temat stanu zdrowia przyprowadzonego psa – nie wyjęte szwy, klamry, brodawki, problemy ze stawami, choroby serca, padaczki, alergie, podrażnienia (jeśli pojawiają się po strzyżeniu/trymowaniu), itd. – nie poinformowanie groomera skutkuje całkowitym zdjęciem odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia psa. 
 5. Każdy przyprowadzany na wizytę pies musi mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie – klieny może zostać poproszony o okazanie zaświadczenia. Brak aktualnego szczepienia skutkować będzie anulowaniem wizyty z opłatą 50% podstawowej ceny, a w przypadku pogryzienia sprawa będzie zgłoszona do sanepiu.
 6. Jeśli pies przejawia zachowania agresywne koniecznie nas o tym poinformuj – musimy zarezerować dodatkowy czas a praca z takim klientem jest trudna i ryzykowna. Cena takiej wizyty jest wyższa o 50zł bez gwarancji dokończenia usługi. Jeśli klient nie poinformuje o możliwym agresywnym zachowaniu – w przypadku ataku wizyta zakończy się niezależnie od etapu pracy z obowiązkiem pełnej zapłaty za wizytę oraz doliczona będzie opłata w wysokości 50zł.
 7. Psy starsze i chore (np. na serce) są obsługiwane na odpowiedzialność właściciela. Klient oświacza, iż ma świadomość, że zdrowie psa może się nagle pogorszyć i nie będzie winą za to obarczać pracowników salonu HAU HAU. Prosimy o pozostanie w pobliżu salonu przez cały czas trwania wizyty. 
 8. Nie stosujemy żadnych farmakologicznych środków ani przemocy wobec zwierząt, dlatego może się zdarzyć, że czas wizyty się wydłuży bądź skróci, w zależności od współpracy psa w danym dniu. 
 9. Za rozczesywanie kołtunów doliczana jest dodatkowa opłata adekwatna do czasu pracy i nakładu kosmetyków, zwykle jest to 50zł/h pracy. Rozczesywanie psów bardzo zaniedbanych (szaty sfilcowanej) jest płatne 70zł/h pracy                              i wykonywane tylko w wyjątkowych okolicznościach – bez gwaracji dokończenia usługi. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro psa i jeśli widzimy, że rozczesywanie lub rozfilcowywanie sprawia mu ból – szata zostanie zgolona. W przypadku golenia wynikającego z zaniedbania doliczana jest opłata 30-50% podstawowej ceny usługi w zależności od stopnia sfilcowania (+ ewentualny czas wcześniejszego rozczesywania). 
 10. Wykryte insekty są zwalczane obligatoryjnie – odpchlenie 30-50zł, kleszcze 2zł/sztuka (jeśli było 5 lub więcej).
 11. Prosimy o wcześniejszą informację jeżeli suczka dostała cieczki. Być może będziemy musieli zmienić czas jej wizyty – niektóre psy mogą przesadnie reagwać na jej zapach. Nie poinformowanie o tym fakcie może skutkować naliczeniem dodakowej opłaty jeśli znacząco utrudni to pracę. 
 12. Na czas wizyty pies zostaje pod opieką groomera. 
 13. Jeżeli klient wejdzie do salonu przed skończeniem pielęgnacji i spowoduje to wydłużenie czasu pracy (przez nadmierne pobudzenie psa) – doliczona zostanie opłata w zależności od czasu o jaki wydłużona zostanie wizyta i/lub pies może zostać oddany nie  dokończony jeśli stan jego emocji nie pozwoli na bezpieczne dokończenie pielęgnacji. 
 14. W przypadku pracy z psami trudnymi – nie nauczonymi pielęgnacji, bądź znacząco utrudniającymi pracę, np. przez ciągłe szczekanie, może zostać doliczona dodatkowa opłata. 
 15. Klient oświadcza iż zapoznał się z aktualnym cennikiem oraz ma świadomość opłat dodatkowych (rozczesywanie, agresja, insekty itd). Opłata za wizytę nie podlega zwrotom ani negocjacjom. 
 16. Ewentualne reklmacje dotyczące fryzur prosimy zgłaszać od razu przy odbiorze psa abyśmy mogli wykonać korektę pracy. Przy psach agresywych i zaniedbanych reklamacje nie będą uznawane. 
 17. Groomer zobowiązany jest do kontaktu z klientem w celu poinformowania go o dokładnej godzinie odbioru pieska, zgodnie  ustalonym czasem przed rozpoczęciem pracy. Prosimy o odbieranie psa o umówionej godzinie – spoźnienie powyżej 15 minut skutkować będzie naliczeniem opłaty 30-50zł za każdą rozpoczętą godzinę (w zależnoci od zachowania pieska) w godzinach pracy salonu, 100zł/h jeśli groomer musi zostać z psem po skończonym dniu pracy. 
 18. Jeżeli, z przyczyn nie zależnych od groomera, usługa nie będzie mogła być wykonanan w całości – pobrana będzie pełna kwota za usługę. 
 19. Zdjęcia psa i / lub filmy mogą zostać wykorzystane w mediach społecznościwych salonu. Tam też klient może je pobrać na własny użytek (ze znakiem wodnym).
 20. Korzystanie z usług salonujest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Hotel HauHau
ul.Powiśle 8 43-430 Skoczów
+48517441803

Salon groomerski
ul.Rzeczna 29 43-430 Skoczów
+48535295792

Zainteresowany ?

Hau Hau © 2022   |   43-430 Skoczów ul.Powiśle 8